You are here:--طراحی سایت خبری & خبرگزاری

طراحی سایت خبری & خبرگزاری

وب سایت های خبری می توانند از منظر طراحی مورد توجه قرار گیرند. صرف نظر از اینکه چه نوع خبرهایی را پوشش می دهند، همه آنها با چالش  نمایش محتویات زیادی در صفحه اصلی روبرو هستند که باعث ایجاد چیدمان، قابلیت استفاده و چالش های ناوبری برای طراح می شود.

درس هایی که می توانند از بررسی نحوه چگونگی رفتار این چالش ها با وب سایت های خبری یاد بگیرند می توانند برای طراحانی که با انواع دیگر وب سایت ها کار می کنند، از جمله کسانی که طرح های وبلاگ دارند، ارزشمند باشد.

“در برخی موارد، تبلیغات به نوعی مزاحم و یا بیش از حد هستند، اما اکثر وب سایت های خبری قادر به کشاندن خوانندگان دور به وب سایت خبری برای همان تبلیغات هستند و بخشی به دلیل محتوای موجود است.”

کسب درآمد نیز یک عامل مهم برای وب سایت های خبری است و جالب است بدانید که کسب درامد تبلیغات در وب سایت های خبری بسیار مورد توجه صاحبان کسب و کار قرار می گیرد .

در برخی موارد، تبلیغات به نوعی مزاحم و یا بیش از حد هستند، اما اکثر وب سایت های خبری قادر به کشاندن  خوانندگان دور به وب سایت خبری برای همان تبلیغات هستند و بخشی به دلیل محتوای موجود است.

وب سایت خبری محتوا یا تبلیغات !

بسیاری از وب سایت های خبری نسخه های آنلاین روزنامه های مهم هستند، اما بعضی دیگر وب سایت های خبری استاندارد هستند و برخی از خطوط بین وب سایت های خبری و وبلاگ را خنثی می کنند.

در واقع در زمان قدیم به هنگام خوردن صبحانه و نوشیدن چای روزنامه هم می خواندیم و تیترها را پشت سر هم نگاهی میکردیم. در دنیای امروز روزنامه های آنلاین نقش همان روزنامه های کاغذی را اجرا می کنند.

نام (required)

ایمیل (required)

تلفن (required)

نوع وب سایت خود را انتخاب نمایید : (required)

2019-06-25T14:12:47+00:00